Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Дайте на колумбийската общност за мир Вашата подкрепа!

През последните 17 години общността за мир „San José de Apartadó“ избра да се съпротивлява на изместването, прегърна ненасилието и работи съвместно за създаването на по-добър свят за бъдещите поколения.

От нейното създаване през 1997 г. насам са убити над 200 фермери от региона.

С много икономически интереси в своите земи и постоянното присъствие на нелегални паравоенни и партизански групи, общността остава в смъртна опасност и разчита на присъствието на международните мироопазващи бригади (ММБ) за предотвратяването на по-нататъшни атаки срещу нейните членове.

През 2012 г. Конституционният съд разпореди на колумбийската държава да предприеме спешни мерки за подобряване на безопасността на общността за мир „San José de Apartadó“ и осигуряване на достъп до правосъдие за престъпленията, извършени срещу нея (съдебна заповед 164 от юли 2012 г.).

Но колумбийските власти не успяха да спазят разпореждането и нападенията срещу общността продължиха.

Докато се извършват всички тези стъпки, животът ще продължи да бъде опасен за всички, които живеят в общността за мир.

Вашето послание:

Уважаеми колумбийския посланик,

За 17-те години на своето съществуване общността за мир „San José de Apartadó“ е изправена пред безмилостни заплахи, атаки, опозоряване и убийства. Общността ще продължи да бъде уязвима за атаки, докато колумбийската държава не предприеме ефективни действия. Помолете колумбийското правителство и главната прокуратура да се съобразят напълно с разпореждане 164 на Конституционния съд (от юли 2012 г.) чрез:

  • Съставяне на планове за официалното признаване на хуманитарните зони с цел преодоляване на продължаващите рискове за сигурността, пред които е изправена общността
  • Създаване на съдебна комисия за справяне с безнаказаността за минали нарушения.  

С уважение,,

Име
Фамилия
Държава
E-mail

Искам международните мироопазващи бригади (ММБ) да имат моите данни и да ме държат в течение на тази кампания и други, които те подкрепят.