Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Poskytněte podporu Kolumbijské asociaci pro mír!

Již 17 let existující asociace pro mír San José de Apartadó bojuje za vrstvy vyloučené ze společnosti a proti násilí a spolupracuje na budování lepšího světa pro budoucí generace.

Od jejího založení v roce 1997 bylo v regionu zavražděno přes 200 farmářů.

Protože existují mnohé ekonomické zájmy na jejích pozemcích a neustále přetrvává existence ilegálních podvojenských a partyzánských skupin, je asociace ve vážném nebezpečí a spoléhá se na Mezinárodní mírové brigády (Peace Brigades International, PBI), které by měly zabránit dalším útokům na její členy.

V roce 2012 nařídil Ústavní soud státu Kolumbie učinit neprodleně kroky ke zvýšení bezpečnosti asociace pro mír San José de Apartadó a zajistit spravedlnost v případech zločinů, které byly proti ní spáchány (Soudní příkaz 164 - červenec 2012).

Avšak kolumbijské úřady příkazu neuposlechly a útoky na asociaci pokračují.

Dokud nebudou všechny nařízené kroky provedeny, bude každý člen asociace pro mír žít v nebezpečí.

Vaše zpráva:

Vážený kolumbijský velvyslanec,

Po dobu celých 17 let své existence asociace pro mír San José de Apartadó čelí neustálým hrozbám, útokům, stigmatizaci a zabíjení. Dokud kolumbijský stát nepřijme účinná opatření, zůstane asociace zranitelným předmětem pokračujících útoků. Požádejte prosím kolumbijskou vládu a kancelář generálního prokurátora, aby splnili požadavky Příkazu Ústavního soudu číslo 164 (z července 2012), konkrétně aby:

  • Sestavili plány pro formální uznání humanitárních zón, aby byla vyřešena pokračující bezpečnostní rizika, kterým asociace čelí
  • Založili soudní porotu, která by se zabývala beztrestností minulých porušování zákona.  

S pozdravem,

Jméno
Příjmení
Země
E-mail

Chci, aby si Mezinárodní mírové brigády (PBI) zaznamenaly mé kontaktní údaje a průběžně mne informovaly o této kampani a dalších kampaních, které podporují.