Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Toetage Kolumbia rahukogukonda!

Viimased 17 aastat on San José de Apartadó rahukogukond võidelnud ümberasustamise vastu, tervitanud vägivallatust ja töötanud üheskoos tulevastele põlvkondadele parema maailma loomise nimel.

Kogukonna loomisest alates 1997. aastal on piirkonnas tapetud üle 200 taluniku.

Kuna kogukonna maa vastu tuntakse suurt majanduslikku huvi ning illegaalsete paramilitaarsete üksuste ja sissirühmade jätkuva kohaloleku tõttu on kogukond tõsises ohus ja toetub PBI (Peace Brigades International – rahvusvahelised rahujõud) kohalolekule, et hoida ära edasisi rünnakuid oma liikmete vastu.

2012. aastal käskis konstitutsioonikohus Kolumbia riigil võtta edasilükkamatuid meetmeid San José de Apartadó rahukogukonna ohutuse suurendamiseks ja tagada võimalus mõista õigust seoses nende vastu toime pandud kuritegudega (kohtumäärus 164 – juuli 2012).

Siiski ei ole Kolumbia võimud määrusest kinni pidanud ja kogukonnavastased rünnakud jätkuvad.

Seni, kuni kõiki nimetatud meetmeid ei ole võetud, on elu jätkuvalt ohtlik igaühe jaoks, kes elab rahukogukonnas.

Sinu sõnum:

Lugupeetud Colombia suursaadik,
Viimase 17 aasta jooksul, mil San José de Apartadó rahukogukond on eksisteerinud, on ta pidanud vastu astuma pidevatele ähvardustele, rünnakutele, häbistamisele ja tapmistele. Kuni Kolumbia riik ei ole asunud otsustavalt tegevusse, on kogukond rünnakute vastu jätkuvalt kaitsetu. Palume Kolumbia Valitsusel ja peaprokuröri bürool täielikult täita konstitutsioonikohtu määrust 164 (juuli 2012) ja:

  1. koostada plaanid humanitaaralade ametlikuks tunnustamiseks, et teadvustada jätkuvaid turvariske seoses kogukonnaga
  2. luua õiguskomisjon, et tegeleda minevikus toimunud vägivallategude karistamatusega.

Lugupidamisega,

Eesnimi
Perekonnanimi
Riik
E-maili aadress

Soovin, et PBI-l oleksid minu andmed ja et nad hoiaksid mind kursis selle kampaaniaga ja muuga, millele nad kaitset osutavad.