Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Tue Kolumbian rauhanyhteisöä!

Viimeisten 17 vuoden ajan San José de Apartadón rauhanyhteisö on vastustanut pakkosiirtoa, valinnut väkivallattomuuden ja pyrkinyt luomaan parempaa maailmaa tuleville sukupolville.

Sen jälkeen, kun yhteisö perustettiin vuonna 1997, yli 200 maanviljelijää on murhattu kyseisellä alueella.

Yhteisön maihin kohdistuvien taloudellisten intressien ja alueella jatkuvasti toimivien laittomien puolisotilaallisten ja sissiryhmien tähden yhteisö on edelleen suuressa vaarassa ja luottaa siihen, että Peace Brigades International (PBI) -järjestö estää sen jäseniin kohdistuvat uudet hyökkäykset.

Vuonna 2012 valtiosääntötuomioistuin määräsi Kolumbian valtion ryhtymään kiireellisiin toimiin San José de Apartadón rauhanyhteisön turvallisuuden parantamiseksi ja sen jäseniin kohdistuvien rikosten oikeuskäsittelyn takaamiseksi (tuomioistuimen päätös 164 - heinäkuu 2012).

Kolumbian viranomaiset eivät kuitenkaan ole toimineet tämän päätöksen mukaisesti, ja hyökkäykset yhteisöä vastaan ovat jatkuneet.

Ennen kuin kaikkiin näihin toimiin on ryhdytty, jokainen rauhanyhteisöön kuuluva on vaarassa.

Sinun viestisi

Rakas Kolumbian suurlähettiläs,

San José de Apartadón rauhanyhteisö on koko 17-vuotisen olemassaolonsa aikana joutunut kohtaamaan uhkauksia, hyökkäyksiä, leimaamisia ja tappamisia. Yhteisö on suojaton näitä hyökkäyksiä vastaan, kunnes Kolumbian valtio ryhtyy tehokkaisiin toimiin niiden estämiseksi. Pyydä Kolumbian hallitusta ja oikeusministeriötä noudattamaan täysin valtiosääntötuomioistuimen päätöstä 164 (heinäkuu 2012) seuraavasti:

  • tekemällä suunnitelmia humanitaaristen alueiden muodollista tunnustamista varten yhteisön jatkuvien turvallisuusriskien poistamiseksi
  • perustamalla oikeudellisen komission, joka käsittelee rankaisematta jääneitä menneitä väkivaltaisuuksia.  

Vilpittömin terveisin

Etunimi
Sukunimi
Maa
Sähköpostiosoite

Suostun siihen, että Peace Brigades International (PBI) -järjestö saa tietoni ja tiedottaa minulle tästä sekä muista sen tukemista kampanjoista.