Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Palaikykite Kolumbijos taikos bendruomenę!

Pastaruosius 17 metų San José de Apartadó taikos bendruomenė priešinosi žmonių perkėlimui, skatino nepriešiškus veiksmus ir dirbo išvien norėdama sukurti geresnį pasaulį ateities kartoms.

Nuo jos įkūrimo 1997 m. buvo nužudyta daugiau nei 200 ūkininkų iš viso regiono.

Dėl didelio ekonominio susidomėjimo jos žemėmis ir nelegalių sukarintų organizacijų bei partizanų vykdomų veiksmų Bendruomenei kyla rimtas pavojus ir ji turi pasikliauti Tarptautinėmis taikos brigadomis (angl. Peace Brigades International, PBI), kad šios apsaugotų bendruomenės narius nuo užpuolimų.

2012 m. Konstitucinis teismas įpareigojo Kolumbijos valstybę imtis skubių veiksmų, kad pagerintų San José de Apartadó taikos bendruomenės saugumą ir suteiktų galimybę siekti teisingumo dėl prieš jos narius įvykdytų nusikaltimų (Teismo nutartis 164 – 2012 m. liepa).

Tačiau Kolumbijos valdžia nesilaiko šios nutarties ir bendruomenės narių užpuolimai tęsiasi.

Iki tol, kol bus įvykdyti visi šie veiksmai, gyvenimas ir toliau bus pavojingas taikos bendruomenės nariams.

Mūsų žinutė:

Gerbiami Kolumbijos ambasadorius,

17 savo gyvavimo metų San José de Apartadó taikos bendruomenė susiduria su negailestingais grasinimais, užpuolimais, stigmatizacija bei žudymais. Kol Kolumbijos valstybė nesiims efektyvių veiksmų, bendruomenė ir toliau bus pažeidžiama. Prašau Kolumbijos vyriausybės bei generalinio vadovo laikytis Konstitucinio teismo 164 įsakymo (2012 m. liepa):

  • Parengti planus, kuriuose būtų oficialiai pripažintos humanitarinės zonos, siekiant atkreipti dėmesį į einamąją saugumo riziką, su kuria susiduria bendruomenė;
  • Sudaryti teisėjų komisiją, kuri spręstų praeityje įvykusius pažeidimus.  

Pagarbiai,

Vardas:
Pavardė:
Šalis:
Paštas:

Noriu, kad Tarptautinės taikos Brigados (angl. PBI) turėtų mano informaciją ir informuotų mane apie šią bei kitas kampanijas, kurias jie remia.