Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Steun de Colombiaanse vredesgemeenschap!

De vredesgemeenschap van San José de Apartadó bestaat al 17 jaar. De leden verzetten zich tegen ontheming, bevorderen geweldloosheid en werken samen om toekomstige generaties een betere wereld te bieden.

Sinds de oprichting in 1997 zijn meer dan 200 boeren uit de regio vermoord.

Gezien de talrijke economische belangen in haar land en de ononderbroken aanwezigheid van illegale paramilitaire en guerrillagroepen verkeert de gemeenschap nog steeds in groot gevaar. Ze vertrouwt op de aanwezigheid van de Peace Brigades International (PBI) om verdere aanvallen op haar leden te voorkomen.

In 2012 gaf het Constitutioneel Hof de Colombiaanse overheid het bevel dringende stappen te nemen om de veiligheid van de vredesgemeenschap van San José de Apartadó te garanderen en een einde te maken aan de straffeloosheid van de misdrijven die tegen hen zijn begaan (gerechtelijk bevel 164 - juli 2012).

De Colombiaanse autoriteiten hebben echter geen gehoor gegeven aan dit bevel en er vinden nog steeds geregeld aanvallen op de gemeenschap plaats.

Totdat al deze stappen zijn uitgevoerd, verkeren de leden van de vredesgemeenschap doorlopend in gevaar.

Jouw bericht:

Geachte Colombiaanse ambassadeur,

Al sinds de oprichting van de vredesgemeenschap van San José de Apartadó 17 jaar geleden worden de leden geconfronteerd met meedogenloze bedreigingen, aanvallen, moorden en allerlei vormen van laster en smaad. Totdat de Colombiaanse overheid doeltreffende maatregelen treft, zal de vredesgemeenschap kwetsbaar blijven voor dergelijke aanvallen. Vraag de Colombiaanse regering en het ministerie van Justitie om gehoor te geven aan bevel 164 (juli 2012) van het Constitutioneel Hof door:

  • Plannen te ontwerpen voor de formele erkenning van humanitaire zones om de veiligheidsrisico’s weg te nemen waarmee de vredesgemeenschap doorlopend wordt geconfronteerd
  • Een gerechtelijk comité in het leven te roepen om een einde te maken aan de straffeloosheid van deze gepleegde gewelddaden  

Met vriendelijke groet,

Voornaam
Achternaam
Land
Emailadres

Ik verzoek Peace Brigades International (PBI) om mijn gegevens te bewaren en mij op de hoogte te houden van deze campagne en andere campagnes die de PBI ondersteunt.