Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Gi din støtte til det colombianske fredsfellesskapet!

I løpet av de siste 17 årene har fredsfellesskapet i San José de Apartadó valgt å motstå tvangsforflytning, være ikkevoldelige og arbeide sammen for å skape en bedre verden for fremtidige generasjoner.
Mer enn 200 bønder fra området har blitt drept siden etableringen i 1997.

Fellesskapet lever fortsatt i stor fare med så mange økonomiske interesser i landeområdene og den fortsatte tilstedeværelsen av ulovlige paramilitære grupper og geriljagrupper. Tilstedeværelsen av Peace Brigades International (PBI) er utrolig viktig for å hindre fremtidige angrep på medlemmene.

I 2012 beordret forfatningsdomstolen den colombianske regjeringen om å gjøre presserende tiltak for å forbedre sikkerheten til fredsfellesskapet i San José de Apartadó, og legge til rette for at rettferdighet skal seire der forbrytelser er begått (rettskjennelse 164 – juli 2012).

De colombianske myndighetene har imidlertid ikke overholdt kjennelsen, og angrepene mot fellesskapet fortsetter.
Inntil alle disse tiltakene er satt ut i live, vil livene til de som bor i fredsfelleskapet fortsatt være i fare.

Din melding:

Kjære colombianske ambassadøren,

I løpet av sine 17 år har fredsfellesskapet i San José de Apartadó opplevd nådeløse trusler, angrep, stigmatisering og drap. Fellesskapet vil være sårbare for angrep inntil den colombianske regjeringen gjør noe med saken. Be den colombianske regjeringen og kontoret til regjeringsadvokaten om å overholde alle deler av rettskjennelse 164 fra forfatningsdomstolen (juli 2012) ved å:

  • legge planer for en formell anerkjennelse av humanitære områder for å kunne adressere de pågående sikkerhetsrisikoene som fellesskapet står ovenfor
  • sette sammen en rettslig kommisjon som skal se på tidligere forbrytelser som er ustraffet.  

Med Vennlig Hilsen,

Fornavn
Etternavn
Land
E-postadresse

Jeg ønsker at Peace Brigades International (PBI) skal få min informasjon og holde meg oppdatert på denne og andre kampanjer som de støtter.