Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Stöd fredsbyn i Colombia!

Under de senaste 17 åren har fredsbyn San José de Apartadó motsatt sig omflyttningar, tillämpat icke-våld och arbetat tillsammans för att skapa en bättre värld till kommande generationer.

Sedan byn grundades 1997 har över 200 lantbrukare från området blivit mördade.

De stora ekonomiska intressena i markområdena och den fortsatta närvaron av illegal paramilitär och gerillagrupper gör att byn är i stor fara och förlitar sig på den internationella fredsbrigadens (PBI) närvaro för att förhindra ytterligare attacker mot invånarna.

År 2012 beordrade författningsdomstolen den colombianska staten att vidta angelägna åtgärder för att förbättra säkerheten i fredsbyn San Jose de Apartado och ge tillgång till rättslig prövning avseende brott begångna mot dess invånare (domstolsbeslut 164 - juni 2012).

De colombianska myndigheterna har dock underlåtit att efterleva detta beslut och attackerna mot byn har fortsatt.
Tills alla dessa åtgärder har vidtagits kommer livet att vara fortsatt riskabelt för alla fredsbyns invånare.

Vaše sporočilo

Kära colombianska ambassadören,

Under de 17 år den har funnits har fredsbyn San Jose de Apartado drabbats av oförsonliga hot, attacker, stigmatisering och dödanden. Så länge den colombianska staten inte vidtar effektiva åtgärder kommer byn att vara fortsatt sårbar för attacker. Vänligen uppmana den colombianska regeringen och justitiekanslerns kansli att till fullo uppfylla kraven i beslutet från konstitutionsdomstolen (juli 2012) genom att:

  • Upprätta planer för det formella erkännandet av humanitära zoner i syfte att bemöta de kontinuerliga säkerhetsrisker som byn ställs inför.
  • Bilda en juristkommission avseende straffrihet för tidigare brottsliga handlingar.

S spoštovanjem,

Ime
Priimek
Država
Elektronski naslov

Jag vill att internationella fredsbrigaden (PBI) ska ha tillgång till mina uppgifter och hålla mig informerad om denna och andra kampanjer som PBI stödjer.